Privacy Policy

Wij begrijpen het belang van uw privacy en streven ernaar deze te beschermen. Dit document licht toe hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

Inleiding

Bij Pixelle, gevestigd aan Aarseleweg 43c, 9800 Deinze, nemen we uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Dit uitgebreide privacybeleid is opgesteld om u inzicht te geven in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Verantwoordelijke voor de Gegevensverwerking

Pixelle, vertegenwoordigd door Pauline Chevalier, in de rol van zaakvoerder, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij vragen of zorgen kunt u contact met ons opnemen via hello@pixelle.be.

Persoonsgegevens die we verwerken

Pixelle kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken, afhankelijk van uw gebruik van onze diensten en website:

 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Doel en grondslag van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het aanbieden van de mogelijkheid een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Pixelle analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Uw expliciete toestemming

Delen van persoonsgegevens met derden

Pixelle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn

Pixelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@pixelle.be.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pixelle. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u altijd op onze website. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of informatie wilt over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Pixelle Aarseleweg 43c, 9800 Deinze T 0478 74 00 92 hello@pixelle.be

Dit beleid is ontworpen om transparantie te bieden en uw vertrouwen in onze diensten te versterken, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.