Disclaimer

1. Acceptatie van Voorwaarden

Door de website van Pixelle, https://www.pixelle.be, te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in deze disclaimer. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan de website niet te gebruiken.

2. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op deze website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, logo’s, grafisch ontwerp, afbeeldingen en software, is eigendom van Pixelle of wordt gebruikt onder licentie. Deze inhoud is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om enig deel van deze website te kopiëren, reproduceren, heruitgeven, uploaden, posten, overdragen of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pixelle.

3. Gebruik van de Website

Deze website en de inhoud ervan zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Pixelle streeft ernaar om accurate en bijgewerkte informatie te verstrekken, maar garandeert niet de volledigheid, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de inhoud op de website.

4. Externe Links

Pixelle kan links naar externe websites verstrekken. Deze links worden enkel aangeboden om de gebruiker te informeren. Pixelle heeft geen controle over de inhoud of het functioneren van deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud die daarop te vinden is.

5. Beperking van Aansprakelijkheid

Pixelle is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, deze website en de inhoud ervan, zelfs als Pixelle vooraf is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

6. Toepasselijk Recht

Deze disclaimer en het gebruik van de website worden beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van de website zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

7. Wijzigingen in de Disclaimer

Pixelle behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kun je contact opnemen met Pixelle via onze contactpagina.