Spiro

Logo, huisstijl, visitekaartje, folder, website

Liesje Goffin is de logopediste achter Spiro. Spiro is een logopedist uit Hasselt voor kinderen en volwassenen met oromyofunctionele problemen, ademhalingsproblemen, kinderen met lees- of schrijfproblemen, eet- of drinkproblemen, volwassenen met afasie. 
Ontdek de website via www.praktijkspiro.be

Next case