Logopedie Laura Saelens

Logo, huisstijl, flyer, website

Laura Saelens heeft haar eigen logopediepraktijk opgericht in 2020 te Eke-Nazareth. Bij Laura kan je terecht voor taal- en spraakproblemen, Oromyofunctionele therapie, leerproblemen, articulatieproblemen, Typ 10-lessen en ouderbegeleiding.

 

Icoon

Als icoon kozen we voor een strakke uitwerking van een quote. De link naar logopedie is meteen zichtbaar. Om het logo te ondersteunen, werkten we met een kader om tot een mooi geheel te komen. 

Typografie

De naam Laura Saelens mocht duidelijk aanwezig zijn en we kozen voor een bold lettertype om dit nog te benadrukken. We kozen een strak schreefloos lettertype met een iets grotere letterspatiëring voor een extra touch. 

Next case